Revize domovních čistíren do 50 EO

Úvod     Domovní ČOV      Služby     Revize     Kontakty

Kontakty

Kde nás najdete:
Plzeňská 50
České Budějovice
37005


Provádíme revize v Jihočeském kraji


Peter Bolha
tel: 602 377 570
mail:
revize-cov@seznam.cz


Služby

Vzhledem k tomu že dle § 59 zákona o vodách č. 254/2001 Sb., v platném znění je vlastník vodního díla povinen provádět jedenkrát za dva roky revize domovní ČOV prostřednictvím osoby odborně způsobilé pověřené Ministerstvem životního prostředí a dále proto, že většina majitelů malých domovních čistíren odpadních vod, si v těchto případech nevědí rady, připravili jsme pro ně v rámci služeb jednotlivé činností.

Provádění revizí

TDI – technický dozor investora (U staveb ČOV na ohlášku svépomocí je povinností, že stavbu bude řídit OZO – odborně způsobilá osoba.

Poradenství

Seřizování (nastavení) ČOV