Revize domovních čistíren do 50 EO

Úvod     Domovní ČOV      Služby     Revize     Kontakty

Kontakty

Kde nás najdete:
Plzeňská 50
České Budějovice
37005


Provádíme revize v Jihočeském kraji


Peter Bolha
tel: 602 377 570
mail:
revize-cov@seznam.cz


Podmínky ovlivňující funkčnost a bezproblémový chod čistíren odpadních vod

 • Konkrétní složení a teplota vody
  1. pH
  2. teplota
  3. přítomnost nutrientů
  4. solnost
  5. organické sloučeniny
  6. toxické látky
 • 1. pH
  • optimální rozpětí je 6-8
  • anorganický nebo organický původ odchylky
  • organický původ - např. snížení pH rozkladem tuků, rozpuštěním CO2 vznikajícího při procesech atd.
  • anorganický původ – znečištění Příklad z poslední doby – zaústění kondenzačních kotlů, přechodné snížení pH a nefunkčnost ČOV
 • 2. Teplota vody
  • odolnost mezi 10-30 C
  • pod 10 C - zpomalení procesů (zastavení nitrifikace),viz legislativa jiné požadavky na vody s teplotou nižší než 12 C (opatření vyšší obsah sušiny před zimou apod.)
  • vyšší teploty - zvýšení účinnosti, snížení množství přebytečného kalu a zvýšení spotřeby kyslíku
 • 3. Přítomnost nutrientů
  • BSK5 : N : P = 100 : 5 : 1
  • Pozor tam, kde nejsou klasické komunální vody
  • Nutrienty je třeba dodávkovat (NPK) nebo často jen stáčí smíchat je s komunálními vodami z jiného zdroje
  • Přebytek fosforu jako příčina eutrofizace (srážení fosforu)
 • 4. Vliv solnosti
  • Solnost do 10 mg/l nemá výrazný vliv na biologické čištění
  • možnost zvýšení zákalu jako důsledek syntézy
  • Možnost biomasu adaptovat
  • Pozor na sírany - zápach z tvorby sirovodíku 
  • Soli působí dezinfekčně a můžou negativně ovlivňovat aktivovaný kal ve vaší ČOV
 • 5. Vliv organických sloučenin
  • rozložitelné, netoxické (průběh rozpadu - čas)
  • rozložitelné toxické (průběh rozpadu, egalizace)
  • nerozložitelné netoxické
  • nerozložitelné toxické
  • Desinfekce - potravinářské provozy, bazény
  • Součást technologie výroby
 • 6. Vliv desinfekčních prostředků z hlediska provozu ČOV
  • Je třeba si uvědomit, že většina čistíren je mechanickobiologických (tj. je třeba aby v nich byly podmínky pro život mikroorganismů)
  • Naopak – jsou vyvíjeny stále lepší desinfekční prostředky, aby hygiena prostředí byla co nejlepší
  • Ideál – prostředky, které působí krátkodobě, nebo jen za určitých podmínek a po změně těchto podmínek nejsou toxické vůči okolí…
 • Mytí nádobí a praní
  • CHSK 12,6 mg/l, pH 10,48 !!!! (cca 20 l jedno mytí)
  • Praní – pH 10,45, množství asi 50 l (praní)
  • pH asi 10 při smíchání vody z praní a máchání
  • Problémy v rodinách s malými dětmi, nárazové praní, hotely, penziony ….